Meny

Livsstilshjelpen

Livsstilshjelpen er et tilbud innenfor området Funksjonell Medisin, og tilbyr blant annet livsstilsendring hvor fokuset er på enkeltmennesket og hvor veiledning og oppfølging tilpasses individuelt. Blikket rettes mot underliggende årsaker til sykdom og plager. Involvering av pasienten, atferdsterapi og vaneterapi er viktige elementer i oppfølgingen. For å lykkes med livsstilsendring må det foretas en grundig helsesjekk av kostholdsvanser, fysisk aktivitet, søvn, stressmestring og mental helse. Det settes av god tid til kartlegging. Dersom pasienten ønsker det, måles også blodtrykk, hvilepuls, livvidde, BMI, kondisjonstall. Dette er markører som sier noe om risikoen for å utvikle ulike livsstilssykdommer. Oppfølgingen baseres på prinsippet «lav terskel for å ta kontakt». Konsultasjoner kan gjøres på kontor, på video og telefon. Dette tilpasses ut ifra pasientens ønsker og behov. Målet med livsstilsendringen er å få til bærekraftige endringer som kan vare livet ut. Oppfølgingen vil derfor gå over minimum ett år. Gjerne lengre. Livsstilshjelpen tilbyr også ulike kurs og foredrag innenfor en rekke områder. For informasjon om dette og selskapet, se https://livsstilshjelpen.no/

Livsstilshjelpen er grunnlagt av Silvia Tatjana Harung. Hun er utdannet fysioterapeut fra Bergen og har en videreutdanning innenfor overvekt fra NTNU. I tillegg har hun tatt en utdannelse som samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU med spesialisering innenfor helse, samt en utdannelse som kostholdsveileder fra Tunsberg Medisinske Skole. Silvia har blant annet jobbet innenfor akutt psykiatri, med helseforsikring og som prosjektleder i Røde Kors. Ønsket for fremtiden og med Livsstilshjelpen er å bidra til mer fokus på forebyggende helsearbeid. Livsstilshjelpen skal hjelpe mennesker til å oppleve økt livskvalitet, og til bedre helse uansett helsesituasjon.

.

HIFT treningssenter

Bli medlem